Regulamin

§1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy www.TechnikiMontazu.pl jest własnością firmy ZPHU TRÓJKA s.c. z siedzibą w Borku Szlacheckim, ul. Dworska 16, 32-050 Borek Szlachecki – zwanej w dalszej części www.TechnikiMontazu.pl
 2.  
 3. www.TechnikiMontazu.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę www.TechnikiMontazu.pl. Sprzedaż i wysyłka towarów odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 4. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Wszystkie umowy mogą być zawierane tylko w języku polskim.
 6. Każda osoba fizyczna lub prawna może przeglądać zawartość serwisu www.TechnikiMontazu.pl, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności (np. rejestracja w sklepie lub złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

 

§2 Zasady realizacji zamówień oraz dostawy towarów

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie www.TechnikiMontazu.pl.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.
 3. Klient zobowiązuje się do podania pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania danych fałszywych, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem (pocztą elektroniczną) informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia przez www.TechnikiMontazu.pl. W szczególnych przypadkach zamówienia dodatkowo potwierdzane są przez telefon.
 5. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - w chwili, gdy do www.TechnikiMontazu.pl dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili, gdy do www.TechnikiMontazu.pl dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz przelew na kwotę zamówienia, na wskazane przez www.TechnikiMontazu.pl konto.
 6. Zamówienia realizowane są w ciągu do 7 dni od chwili zaksięgowania wpłaty, lub w przypadku zamówienia z opcją płatności "przy odbiorze" od chwili potwierdzenia zamówienia, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, www.TechnikiMontazu.pl zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o zaistniałej sytuacji.
 8. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Przesyłki dostarczane są przez:
  1. Pocztę Polską - przesyłka priorytetowa, czas dostawy około 2 dni robocze
  2. Firmę kurierską - przesyłka kurierska, czas dostawy około 1 dzień roboczy.
 9. www.TechnikiMontazu.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z winy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 10. Płatność za zamówiony towar może być realizowana w następujący sposób:
  1. Płatność w formie pobrania u listonosza lub kuriera
  2. Przedpłata na konto przed wysyłką towaru  
  3. Płatność za pomocą systemu PayU
  4. Odbiór osobisty - gotówka w siedzibie firmy ZPHU TRÓJKA s.c.
 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest Paragon lub faktura VAT w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 12. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień. www.TechnikiMontazu.pl  prowadzi sprzedaż poprzez odbiór osobisty w siedzibie firmy ZPHU TRÓJKA s.c.
 13. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany i określony w zamówieniu przez Klienta. Szczegółowe informacje i zasady dotyczące kosztów przesyłki, form płatności i uwarunkowania dostaw znajdują się na stronie Dostawy i Płatności.

 

§3 Odstąpienia od umowy, zasady składania reklamacji

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" /Dz.U. z dnia 31 marca 2000r./, Klient ma prawo zrezygnować z towaru kupionego przez stronę www.TechnikiMontazu.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany oraz nie został w żaden sposób uszkodzony.
 2. Towary muszą być zwracane na adres siedziby www.TechnikiMontazu.pl, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu wraz z paragonem lub kserokopią faktury zakupu.
 3. www.TechnikiMontazu.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 4. www.TechnikiMontazu.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.
 5. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu www.TechnikiMontazu.pl, uwagi pod jego adresem oraz wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności www.TechnikiMontazu.pl, mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez przesłanie ich drogą elektroniczną na adres Sklep@TechnikiMontazu.pl
 6. W przypadku wykrycia wad technicznych lub uszkodzeń powstałych podczas dostawy, towar należy dostarczyć na adres www.TechnikiMontazu.pl wraz z opisem usterki oraz kopią faktury. Rozpatrywane będą tylko te wady, które nie powstały na skutek niewłaściwego użytkowania. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy lub naprawiony, a jeżeli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zasobów), www.TechnikiMontazu.pl zwróci Klientowi równowartość ceny produktu oraz koszty wysyłki. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania.
 7. Towar sprzedawany w sklepie internetowym www.TechnikiMontazu.pl jest objęty gwarancją producenta.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. z dnia 9 września 2002r./
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

§5 Polityka prywatności

 

 

25/05/2018 , AKTUALIZACJA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
 
W związku z regulacją RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 roku, chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odtąd odbywało.
 
Przetwarzamy Państwa dane w celach opisanych w Polityce prywatności, aby m.in.: 
 - dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Państwa zainteresowań, 
 - zapewnić Państwu większe bezpieczeństwo usług, 
 - dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Państwa potrzebom.
 
Poniżej przedstawiamy zasady Polityki prywatności. 
 
 
Polityka prywatności
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Z.P.H.U. TRÓJKA s.c. z siedzibą w Borku Szlacheckim, ul. Dworska 16, 32-050 Borek Szlachecki, telefon: +48 (12) 276-78-02, e-mail: biuro@technikimontazu.pl  (dalej jako „ADO”) 
 
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem ul. Dworska 16, 32-050 Borek Szlachecki, telefon: +48 (12) 276-78-02, e-mail: biuro@technikimontazu.pl.
 
3. Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu poczty mailowej zostały pozyskane za pomocą: naszej strony internetowej, wysłania do nas korespondencji mailowej, papierowej lub w skutek bezpośredniego kontaktu telefonicznego.
 
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań do jej zawarcia. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednej lub większej liczbie stosownie do określonych celów, w których została wyrażona zgoda, to jest w szczególności celów marketingowych (maile i telefony) i informacyjnych (newsletter), podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit b , art. 6 ust.1lit c oraz art. 6 ust 1 lit f RODO). 
 
5. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być przede wszystkim spółki i inne podmioty powiązane kapitałowo. Dane osobowe przekazane będą tylko w celu określonym w 3 i 4.
 
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 
 
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 
 
8. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny. Są Państwa uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego. 
 
9. W dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy. 
 
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a jeżeli zostało podane w celu zawarcia umowy, jest warunkiem jej zawarcia. 
 
12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:
Formularz zwrotu - wypełnij jeśli chcesz zwrócić nieużywany towar.
Formularz reklamacji - wypełnij jeśli chcesz zareklamować uszkodzony towar.

Formularz Odwrotne Obciążenie - wypełnij jeśli chcesz zakupić towar na FV podlegający odwrotnemu obciążeniu.

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. *********** Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępny jest w REGULAMINIE pod adresem: http://technikimontazu.pl/pl/page/regulamin - PROSIMY SIĘ Z NIM UWAŻNIE ZAPOZNAĆ. Akceptuję